CanSat 2017: národní finále

1 April 2017 / Cansat 2017 / Leave a comment

Ve dnech 30. a 31. března 2017 se v aeroklubu Plzeň-Letkov a v plzeňském Centru robotiky konalo finále národního kola soutěže CanSat 2017. Zúčastnit se mělo 9 týmů, avšak jeden odpadl ještě před zahájením finále a ani se neobjevil.

Kompletní RAJsat3 ve čtvrtek ráno v radioklubu

Byl čtvrtek 30. března. V ranních hodinách se ještě část týmu sešla v radioklubu – bylo potřeba připravit nějaké fotografie, shromáždit všechno potřebné vybavení a ještě rychle vyzkoušet, že RAJsat3 funguje. Pak jsme se vydali na pražské hlavní nádraží, abychom v 10:12 vyrazili vlakem do Plzně.

Vlakem jsme úspěšně dorazili do Plzně. Tam jsme dokonce i našli přistavený VW Transporter, jehož úkolem bylo odvézt nás na samotné letiště Plzeň-Letkov, tedy centrum dění onoho dne.

Na letišti měly týmy prostor pro sestavení a přípravu CanSatu a přijímací stanice

Jako jeden z prvních týmů jsme dorazili na letiště. Rozbalili jsme si funkční RAJsat3 a nefungoval. Následovaly desítky minut strávené hledáním problému, které vyvrcholily úplným rozebraním RAJsatu3 a potom opět postupným sestavováním. Jako problém se ukázal modul Altimu10, který z neznámého důvodu přestal pracovat a blokoval inicializaci celého RAJsatu3. Bez něj RAJsat3 naštěstí fungoval a my jsme tak byli připraveni na jeho ostrý start. Štěstím pro nás bylo to, že díky losování pořadí startů jednotlivých CanSatů se start RAJsatu odehrál až jako předposlední, takže jsme získali více než 2 hodiny navíc.

Poslední připojení solárních panelů před startem.

Náš čas měl přijít v 15:50, avšak kvůli nekompletnosti předcházejícího CanSatu šel RAJsat3 na řadu o něco dříve. Rychle jsme sestavili přijímací stanici a umístili ji do připraveného stanu. Pak byl Honza s RAJsatem3 v ruce vyslán k dronu, kde naši sondu převzal pan dronař. Jeho snahy koupit od nás RAJsat3 byly viditelné, ovšem musely být potlačeny. RAJsat3 byl pak umístěn do dronu, který následně vzlétl. Probíhalo několik klíčových minut, kvůli nimž jsme RAJsat3 vlastně stavěli…

Připevňování RAJsatu3 k dronu.


Letíme!

Ve výšce asi 270 metrů se dron zastavil, aby vypustil RAJsat3 a ponechal jej vlastnímu osudu. To se stalo přesně v 15:49 hodin středoevropského letního času. Následovalo pár desítek sekund, v jejichž průběhu RAJsat3 na svém padáku klesal k zemi a prováděl svou misi. Pak přistál v poli, ze kterého nám jej přinesl samotný pan Holman. Náraz při dopadu na zem bohužel dokázal uvnitř RAJsatu3 odpojit napájecí desku, čímž byl RAJsat3 vyřazen z provozu.

Stav RAJsatu3 po dopadu na zem. Uvolněné desce s akumulátory se podařilo “vyrazit” dva solární panely.

Celkově lze let RAJsatu3 hodnotit jako vydařený. Padák se otevřel, RAJsat3 měřil i vysílal data a pozemní stanice je úspěšně přijala. Mohli jsme tedy sbalit přijímací stanici, uklidit RAJsat3 a odebrat se do plzeňského Centra robotiky. Tam jsme díky týmu PILSAT (ten zde sídlil) mohli strávit zbytek odpoledne a pracovat na analýze získaných dat.

Zpracovávání získaných dat v Centru robotiky

Večer jsme se odebrali do skautské ubytovny u Seneckého rybníka. Po nějakém čase se nám ji podařilo najít a ubytovali jsme se. Následující hodiny jsme strávili zpracováváním RAJsatem3 získaných dat a tvorbou závěrečné prezentace.

V pátek ráno jsme hned po nákupu v nejmenovaném řetězci, prodávajícím potraviny za velmi nízké ceny, vyrazili opět do Centra robotiky, kde se tentokrát sešly všechny týmy. Proběhla série závěrečných prezentací, ve kterých týmy shrnuly technické provedení svých CanSatů a seznámily ostatní se získanými daty. Po obědě v restauraci Zajíc na pivu došlo k tomu, na co všichni pochopitelně čekali: vyhlášení výsledků a vítězů národního kola soutěže CanSat 2017.

Vystavené CanSaty před vyhlášením výsledků

Nejprve byla rozdána 3 ocenění poroty. Ta získaly velmi nadějné týmy, kterým se však z nějakého důvodu ve finále nevedlo příliš dobře a jejich CanSaty kvůli technickým potížím často nesplnily ani primární misi.

Poháry čekající na své nové majitele

Napětí v místnosti prudce stoupalo: následovalo totiž vyhlášení prvních tří míst. Na třetím místě skončil tým s názvem Nibiru ze SPŠ Edvarda Beneše z Břeclavi. Úkolem jejich CanSatu byl průzkum neznámé planety Nibiru, více na jejich webu. Druhé místo obsadil tým Ajťáci SPSOAFM z Frýdku-Místku. Jejich CanSat měřil kromě primární mise také množství prachových částic v ovzduší. Odkaz na web zde. Vítězným týmem se stal RAJsat, tedy my!

Předávání poháru a diplomu.

Vítězství v národním kole pro nás znamená postup do celoevropského kola. Finále se bude konat ve vesmírném výzkumném centru ZARM při univerzitě v německých Brémách ve dnech 28. 6. – 2. 7. 2017. Zúčastní se celkem 16 týmů z Belgie, Dánska, Německa, Řecka, Irské republiky, Itálie, Norska, Portugalska, Polska, Rumunska, Nizozemí, Španělska, Velké Británie, Švýcarska, Maďarska a České republiky.

Již od počátku dubna v týmu RAJsat začínají práce na vývoji nové sondy RAJsat4. Oproti RAJsatu3 budou změny spíše malé a vyplývají z nových zkušeností: jedná se o lepší upevnění jednotlivých desek, drobné úpravy řídicí desky (přesunutí některých konektorů) a celkové zmenšení výšky samotného RAJsatu. O všech novinkách vás budeme i nadále informovat zde na webu i na sociálních sítích.

Získaná data

V průběhu letu probíhala mnohá měření. Veškeré naměřené informace se zaznamenaly na SD kartu, část dat byla již za letu vysílána k pozemní stanici.

První graf znázorňuje průběh vývoje vybraných veličin, vyjadřujících především vlastnosti prostředí, v němž se zrovna RAJsat3 nacházel – atmosférický tlak, teplota (vnitřní a vnější), počet znečisťujících látek ve vzduchu, relativní vlhkost vzduchu a údaje o rychlosti z GPS. Lze sledovat, že v průběhu pádu se postupně zvyšovala vlhkost vzduchu, klesala teplota (RAJsat3 se ochlazoval prouděním vzduchu) a pochopitelně rostl tlak.

 

RAJsat3 dokázal díky čidlu TGS8100 měřit počet částic znečisťujících plynných látek, jednalo se zejména o oxid uhelnatý, methan a izobutan. Poměrně nás překvapilo to, že ve velké výšce bylo naměřeno větší množství těchto látek než na úrovni země. Další zajímavostí je, že výrazně více látek bylo v místě, odkud dron vzlétal (u prašné cesty s provozem kamionů), oproti místu přistání RAJsatu3 (v poli).

 

Další graf ukazuje průběh změn velikosti okamžité rychlosti při stoupání a sestupu. Zatímco při stoupání byla tato hodnota menší (dron stoupal téměř kolmo nahoru), po vypuštění RAJsatu3 z dronu se prudce zvýšila – RAJsat3 se hlavně na začátku letu pod padákem velmi intenzivně houpal, pak se let značně uklidnil.

 

Tento graf sleduje pouze rychlost ve svislém směru – tedy změnu výšky za čas. Kladné hodnoty v levé části grafu značí stoupání, pravá část je složena ze záporných hodnot, tedy klesání.

Na této mapě jsou znázorněny změny GPS polohy od vzlétnutí dronu až po přistání RAJSatu3. Jednotlivé puntíky jsou zakreslovány každou sekundu, červená část byla vyznačena v průběhu stoupání, zelená část značí čas těsně před vypuštěním z dronu (již nestoupal) a v modré části RAJsat3 sestupoval k zemi.

Tags:

Written byJan Horák

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top